Velkommen!

Randesund misjonskirke ønsker deg varmt velkommen i vårt fellesskap!

Vi er en lokal kirke plassert midt på Søm – en menighet med flere generasjoner, med et ekstra fokus på barn og unge.

Vår visjon er å hjelpe mennesker til tro på Jesus, og et liv med han.

Menigheten er en del av Misjonskirken Norge.

Velkommen!

Randesund misjonskirke ønsker deg varmt velkommen i vårt fellesskap!

Vi er en lokal kirke plassert midt på Søm – en menighet med flere generasjoner, med et ekstra fokus på barn og unge.

Vår visjon er å hjelpe mennesker til tro på Jesus, og et liv med han.

Menigheten er en del av Misjonskirken Norge.

Vårt arbeid

Gudstjeneste

Ukens viktigste samlingspunkt! Vi har gudstjeneste hver søndag kl. 10:00 og 12:00, med BT-kirke kl. 10:00.

Barn og tweens

Barnekirke på søndager, Supertirsdag med kor, dans, speider og aktivitetsklubb for barn i alle aldre!

Ungdom

Loftet er vårt ungdomsarbeid, med fredagssamlinger kl. 20:00 og aldersbestemte smågrupper onsdager kl. 16:00.

Unge voksne

Touchpoint er vårt arbeid for unge voksne, som samles til møte med forkynnelse og lovsang torsdager kl. 19:30.

Godt voksen

Misjonskirken Pluss for deg over 50 år, strikkekafé og diakoni er noen av tilbudene til deg som er godt voksen.

Smågruppe

En mindre gruppe som samles i hjemmene for å lese Bibelen og dele liv, gjerne over en kopp kaffe og noe godt å spise.

Kontaktinfo

Mail: post@mkirken.no

Kontonr.: 3000 13 57774

Byggekonto: 3000 30 24292

Org. nr: 971 332 263

Kirkens adresse

Marikollen 15

4638 Kristiansand

Kontoradresse

Randesund misjonskirke

Rona 4

4638 Kristiansand