Velkommen!

Randesund misjonskirke ønsker deg varmt velkommen i vårt fellesskap!

Vi er en lokal kirke plassert midt på Søm – en menighet med flere generasjoner og med et ekstra fokus på barn og unge.

Vår visjon er å hjelpe mennesker til tro på Jesus, og et liv med han.

Menigheten er en del av Misjonskirken Norge.

Velkommen!

Randesund misjonskirke ønsker deg varmt velkommen i vårt fellesskap!

Vi er en lokal kirke plassert midt på Søm – en menighet med flere generasjoner og med et ekstra fokus på barn og unge.

Vår visjon er å hjelpe mennesker til tro på Jesus, og et liv med han.

Menigheten er en del av Misjonskirken Norge.

Vårt arbeid

Gudstjeneste

Ukens viktigste samlingspunkt! Vi har gudstjeneste med BT-kirke for barna hver søndag kl. 10:00 og 12:00.

Barn og tweens

Barnekirke på søndager, Supertirsdag med kor, dans, speider og aktivitetsklubb for barn i alle aldre!

Ungdom

Loftet er vårt ungdomsarbeid, med fredagssamlinger kl. 20:00 og aldersbestemte smågrupper onsdager kl. 16:00.

Unge voksne

Touchpoint er vårt arbeid for unge voksne, som samles til møte med forkynnelse og lovsang torsdager kl. 19:30.

Godt voksen

Misjonskirken Pluss for deg over 50 år, strikkekafé og diakoni er noen av tilbudene til deg som er godt voksen.

Smågruppe

En mindre gruppe som samles i hjemmene for å lese Bibelen og dele liv, gjerne over en kopp kaffe og noe godt å spise.

Kontaktinfo

Mail: post@mkirken.no

Kontonr.: 3000 13 57774

Byggekonto: 3000 30 24292

Org. nr: 971 332 263

Kirkens adresse

Marikollen 15

4638 Kristiansand

Kontoradresse

Randesund misjonskirke

Rona 4

4638 Kristiansand