Gjenåpning av kirken / Planer fremover

30. april kom myndighetene med nye råd og retningslinjer gjeldende fra 7. mai. Det åpnes opp for at en kan ha samlinger for maks 50 personer på offentlig sted med ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede. Det skal legges til rette for en avstand...