Ulike bibeloversettelser

Ulike bibeloversettelser

Anbefalte oversettelser Bibelen 2011 I våre gudstjenester bruker vi stort sett Bibelselskapets oversettelse fra 2011, som er en bra oversettelse og god å lese Bibelen - Guds ord I denne oversettelsen forsøker en å oversette teksten mer «ord for ord». Den kan derfor...
LOGOS-metoden

LOGOS-metoden

Bibelleseringen utgav tidligere bibelleseplaner for ulike aldergrupper. De inneholdt bibelstudiemetoden LOGOS, som kan være til hjelp for bibellesningen.  Lastes ned HER.
Hundre viktige bibeltekster

Hundre viktige bibeltekster

Historien om Jesus starter med skapelsen og strekker seg helt til fullendelsen. Denne leseplanen er en mulighet til å komme i gang med å lese Bibelen som en lang, sammenhengende fortelling. Leseplanen består av 50 tekster fra Det gamle testamentet og 50 tekster fra...
Bibelportal.no

Bibelportal.no

Bibelportal.no består av to hovedressurser: BibelPortal, som består av en en lang rekke tematiske ressurser og oversikter, praktisk hjelp til bønn, og en bibelleseplan i tre spor for hele året. Bibelmix, en hjelp til å oppdage rikdommene i Guds ord. Bibelmix et ark i...
Bible in One Year

Bible in One Year

Skaperen av Alpha, Nicky Gumbel, har bibelleseplanen «Bible in One Year». Det er tre forskjellige planer: Classic – Youth – Express.  Hver dag består av en introduksjon, bibellesning, en kommentar fra Nicky Gumbel og bønn. Det er mange måter å...