Alle arrangementer i og i regi av Randesund misjonskirke avlyses i utgangspunktet til etter påske.

Lederskapet har vedtatt å forlenge perioden hvor vi avlyser alle arrangementer i eller i regi av kirken frem til over påske – t.o.m 13. april. Denne avgjørelsen er tatt i lys av utviklingen av Corona situasjonen og de signaler som helsemyndigheten har gitt. Om situasjonen skulle endre seg til det bedre vil vi vurdere å kunne starte opp før dette. I denne perioden vil vi sammen med flere andre misjonskirke sørge for at gudstjenester og andre resurser gjørs tilgjengelig på nett.

Hvorfor gjør vi dette?

Det foregår en samfunnsdugnad i hele Norge for å begrense smitte av Corona-viruset. Vi følger Folkehelseinstituttet sine forhåndsregler og Kristiansand kommunes retningslinjer. Vi har derfor dette vedtaket for å begrense smitte. 

Hva vil det si?

Alle arrangementer i eller i regi av kirken gjennomføres ikke. Det betyr at alle kirkens aktiviteter avlyses frem til og med 13. april. Det er med andre ord ikke gudstjeneste eller noen annen aktivitet i kirken denne og neste uke. 

Hvordan vil det se ut fremover?

Gudstjenesten blir flyttet fra Randesund misjonskirke til Facebook. Der kommer vi til å sende live/direkte, søndag kl. 11:00. Gudstjenesten kommer til å bestå av lovsang, møteledelse og tale. Vi får neste del av taleserien Mot korset. Etter gudstjenesten er ferdig legges talen ut på hjemmesiden, men uten møteledelse og lovsang. Vi anbefaler derfor å se gudstjenesten live. Her vil det også være interaktivitet, det kommer til å være et aktivt kommentarfelt og det blir en spennende opplevelse. For å finne live-sendingen, gå inn på Randesund misjonskirke sin Facebook-side. Sendingen starter rundt 10:50 på søndag. 

Touchpoint vil gjøre det samme, og har første live-sending torsdag 12. mars kl. 19:30. Loftet jobber også med en liknende løsning.