Her er lederskapet i Randesund misjonskirke etter årsmøte og valg 10. mars 2019: Fra venstre Ole Einar Aas, Janicke Lindebø Aamot, Ingunn Govertsen (ny), Veronica Andersen, Jarle Råmunddal (hovedpastor), Kristin Vårdal, Frank Aslaksen (leder), Marius Hodne (ungdomspastor) og Odd Jone Linnebo. Ester Pedersen (ny) var ikke tilstede. Foto: Øyvind Skjegstad

Randesund misjonskirke driver landets største ungdomsarbeid, ifølge en masteravhandling ved Ansgarskolen i 2018. Det kom fram på menighetens årsmøte nylig.

Av Svein Tybakken

– Det viktigste er at mennesker møter Jesus og får et nytt liv. Det er det også mange som gjør. Vi har mye å være takknemlige for, sa lederskapsleder Frank Aslaksen da han søndag 10. mars la årsrapporten for Randesund misjonskirke fram for 85 fremmøtte medlemmer. Han kunne også skryte av at menigheten «for en gangs skyld» gikk med overskudd og at medlemstallet har passert 400. 

– Vi har en fantastisk stab, fantastiske barne- og ungdomsledere og vi legger fram delrapporter fra hele 27 avdelinger. Det er utrolig flott og en stor velsignelse, sa menighetslederen. Responsen fikk han litt senere i årsmøtet. Frank Aslaksen, som har vært med i lederskapet i syv år – fire av dem som leder, ble gjenvalgt for ett år. Den populære lederen fikk stående applaus da valget var gjennomført. 

Legges besøkstallene i underavdelingene sammen gjennom uke, får man et gjennomsnitt på 700 barn og unge som deltar i misjonskirkens aktiviteter. Legger man til antall voksne ledere og alle gudstjenestebesøkende, passerer antallet kirkebesøkende 1000 i løpet av uken.

Lederskapets leder, Frank Aslaksen (t.v.), var stolt og takknemlig over å kunne ta for seg en årsrapport med 27 delrapporter. Legg merke til den lange listen bak Aslaksen og Andre Fjelltveit, som ble valgt til ordstyrer. Foto: Svein Tybakken

Størst i ungdomsarbeid

Det gjorde også inntrykk på årsmøteforsamlingen da leder for ungdomsarbeidet Loftet, Mats Sveindal, fortalte at Randesund misjonskirke, ifølge en masteravhandling på Ansgarskolen i fjor, driver landets største kirkelige ungdomsarbeid. Sveindal refererte til avhandlingen «Easy come – easy go, om frafall og tilvekst i det organiserte barne- og ungdomsarbeidet i norske frimenigheter». Avhandlingen ble levert av høgskolestudent Roald Seiffert, som hadde sett nærmere på barne- og ungdomsarbeidet i Misjonskirken Norge, Pinsebevegelsen og Baptistsamfunnet i perioden 2010-2016.  Han fant at Randesund misjonskirke var den av menighetene som hadde det største arbeidet totalt, ikke bare ungdomsarbeid. Ved å ta for seg registrerte medlemmer mellom 0 og 25 år, kunne han med sin kjennskap til kirke-Norge ha god grunn til å anta at Randesund «var best i klassen», men uten å ha empirisk grunnlag for å slå det fast i forskningen sin.

Mats Sveindal la frem flere detaljer og kunne fortelle årsmøtet at Loftet samler gjennomsnittlig 170 ungdommer til Loftet Night på fredagskveldene og 120 til Loftet Unite annen hver onsdag. I løpet av disse onsdagene samler vennegrupper 25 fra 8. trinn, konfirmantene 46 fra 9. trinn, JIM 42 fra 10. trinn og Word samler 20 fra videregående skole. De får tilrettelagt undervisning, mat og samtale i smågrupper med sine ledere. Loftet har 60 ungdommer i ledertjeneste.

Tryggheten tilbake

Loftet Night fredag holder ikke til på loftet, men har for lengst flyttet inn i kirkesalen. Den fyller de med unge til det som nærmest kan kalles gudstjeneste, med solid forkynnelse og lovsang. 

Mats Sveindal kunne også fortelle at arbeidet i hele 2018 har hatt utfordringer med en del unge som har vist ugrei oppførsel og utfordret den gode kulturen. Men tydelige retningslinjer, flere voksne synlig tilstede både utenfor og inne – samt gode samtaler med noen av dem, har gitt positive resultater. 

– Vi har nå fått tilbake tryggheten i Loftet-miljøet, takket være flere voksne som har hjulpet oss, sa Mats Sveindal.

Ungdomsarbeider Mats Sveindal fortalte engasjert og flott om menighetens ungdomsarbeid, som er blant det mest omfattende i kirke-Norge. Til venstre lederskapets ungdomskontakt, Janicke Lindebø Aamot, og ungdomspastor Marius Hodne. I bakgrunnen menighetsleder Frank Aslaksen. Foto: Svein Tybakken

Byggeplaner

Menighetens byggeplaner har gått igjen i årsmøter de siste 3-4 årene. I år er Randesund misjonskirke nærmere et nybygg enn aldri før, men komiteleder Kjell H. Moen ville vente med å vise skisser. 

– Vi er i godt innspill med arkitektkontoret Trollvegg. De holder på med å utarbeide skisser basert på alle kartlagte behov i menighetens mangslungne arbeid. Vi skal ha kirkesal til 600, kjeller under hele nybygget med god plass til alle aktiviteter. Vi skal også ha sosialt område der folk synes det er godt å være. Og så må vi ha plass til staben som i dag leier kontorer i Rona, sa Moen. 

Byggekomiteen har fortsatt spørsmål som må avklares med kommunen. I løpet av få uker håper de å kunne presentere utkast til tegninger på et menighetsmøte. Målsetningen er også å legge frem kostnadsanalyser før sommeren.

Leder av misjonskirkens byggekomite, Kjell H. Moen, orienterte om situasjonen når det gjelder nytt kirkebygg. Han viste blant annet til at de ikke er i mål med avklaringer med kommunen. Foto: Svein Tybakken

Utskiftninger i lederskapet

Fire kandidater skulle velges til lederskapet, to nye og to på gjenvalg. Jannicke Aamot og Odd-Jone Linnebo ble gjenvalgt. Valgkomiteens kandidater, Ingunn Govertsen og Ester Pedersen, ble de to nye inn i lederskapet. Det var ingen kandidater til å fylle varaplassen.

Noen kommer og noen går, og Henning Øverland, David Husefest og Øyvind Skjegstad ble takket av og fikk blomster og gode ord for sin innsats i lederskapet. Skjegstad har vært medlem av lederskapet i hele 12 år – flere perioder som menighetens leder. 

Henning Øverland (fra venstre), David Husefest og Øyvind Skjegstad ble taket av og fikk blomster og gode ord for innsatsen i lederskapet av nestleder Kristin Vårdal og leder Frank Aslaksen. Foto: Svein Tybakken

 

Menighetens leder, Frank Aslaksen, ble gjenvalgt for ett år. Her får den populære lederen stående applaus fra årsmøtets 85 fremmøtte menighetsmedlemmer. Foto: Svein Tybakken