Per-Christian Nygård (i gul ramme) ble valgt som ny leder for Randesund misjonskirke på menighetens årsmøte fredag 7. mars 2021.

69 av 430 medlemmer deltok i Randesund misjonskirkes digitale årsmøtet søndag 7. mars. Via videomøteverktøyet Zoom ble Per-Christian Nygård enstemmig valgt som ny lederskapsleder. Frank Aslaksen ble takket av etter hele syv år som menighetens øverste, valgte leder. 

Av Svein Tybakken 

Koronapandemien har preget Randesund misjonskirkes arbeidsår 2020, på lik linje med resten av samfunnet. Årsrapport 2020 fra lederskap og 25 avdelinger forteller om en svært aktiv menighet med ledere og ansatte som strekker seg langt for å nå barn, ungdom, voksne og eldre med menighetens mangfoldige tilbud.

Visjonen gir energi

Avtroppende lederskapsleder Frank Aslaksen ga utrykk for stor takknemlighet til alle som står på i tjeneste til tross for koronasituasjonen.

– Visjonen vår, «hjelpe mennesker til tro på Jesus og et liv med ham», gir energi i alt arbeidet vi holder på med. Vi er en sunn generasjonsmenighet som vokser. Det er rom for videre vekst og realisering av nybygg er innenfor rekkevidde. Nå er det om å gjøre å raskt finne ut av hva vi vil, sa Frank Aslaksen da han åpnet det digitale årsmøtet.

I tillegg til all flott presentasjon i årsrapporten ble ungdomsarbeidet Loftet, arbeidsgruppen for finansiering av nybygg og mediegruppens innsats med TV-sendinger av gudstjenestene ekstra presentert i starten av årsmøtet. Sistnevnte ble takket for veldig flott innsats helt fra Norge stengte ned 12. mars 2020 og frem til i dag – ett år etter. Som eksempel på hvor mye arbeid det er bak sendingene ble det forklart at for 45 minutter ferdigsendt gudstjeneste, ligger det 140 timer opptak og redigeringsarbeid fordelt på en rekke medarbeidere.

Slik tar et digitalt årsmøte seg ut på Zoom. Menighetens ledelse merket seg at det ikke kom en eneste lyd fra menighetens 69 påloggede medlemmer. Den som tier samtykker. Valgene ble gjennomført kjapt og greit med digital avstemming.

Satser på podcast

Fra Loftet fortalte ungdomspastor Mats Mooij Sveindal om nysatsingen med egen podcast. Koronasituasjonen er en klar årsak til satsingen, men å være til stede i de unges hverdag digitalt, er kommet for å bli, mente Sveidal. Flott studio er bygget på kirkeloftet, sponset av leverandører.

Sponsing var også tema da Lars Kristian Igland presenterte tanker fra gruppen som skal jobbe med kommunikasjon og finansiering når det gjelder nytt kirkebygg. Prisen på nybygget er stipulert til ca 45 millioner kroner. For å få lån i banken må menighetens medlemmer få på plass 10 millioner kroner. Ifølge Igland er det mye man kan finne på, alt fra kakelotteri til rause sponsorrater. Ledelsen satser på at menigheten bestemmer seg for nybygg (eller ei) før sommerferien.

Solid overskudd

Regnskapet viser overraskende en halv million kroner i overskudd for 2020. Det er historisk for en menighet som mer eller mindre har gått med underskudd siden starten i 1984. Budsjett for 2021 tar høyde for et noe mindre overskudd og færre gaveinntekter.   

I tillegg til at det ble valgt til ny leder, ble det også valgt nye medlemmer til lederskapet. Valget foregikk digitalt og uproblematisk i Zoom-systemet. Den nye ledelsen i Randesund misjonsmenighet de neste to årene ser slik ut:

Per-Christian Nygård (leder)
Odd-Jone Linnebo
Lars Kristian Igland
Stine Egeli
Ørjan Bredvei (ny)
Bodil Sagen (ny)
Iselin Eidsnes (ny)
Ingvild Storebø (ny)
Ingunn Govertsen (gjenvalgt, vara)
Følgende ansatte deltar i lederskapet:
Jarle Råmunddal (hovedpastor)
Jens Kristian Wikstøl (ansattes representant)

Foruten leder Frank Aslaksen, ble Janicke Lindebø Aamot, Trond Thommesen og Ester Pedersen takket av for flott innsats i lederskapet. 

Det vises ellers til årsrapporten når det gjelder presentasjon av kandidater til lederskapet. Årsrapporten anbefales i det hele tatt som nyttig lesning!

I en liten uskarp rute i skjermbildet fra videomøte-verktøyet Zoom kan vi skimte at avtroppende leder Frank Aslaksen (t.h.) får blomster og takk for sin syv år lange innsats fra hovedpastor Jarle Råmunddal på vegne av Randesund misjonskirke.