Bibelåret 2023

Bli med å lese Bibelen gjennom hele året!

I

Hva vi tror om Bibelen

Guds åpenbarte ord

Vi tror at Bibelen er Guds åpenbarte ord. Det er skrevet av mennesker inspirert av Gud selv. I Bibelen er det Gud som taler til oss.

Lausannepakten sier det slik: «Vi fastholder både Det gamle- og Det nye testamentets guddommelig inspirasjon, sannhet og autoritet. I sin helhet er disse skrifter det eneste skrevne Guds ord, uten feil i alt det slår fast og den eneste ufeilbarlige norm for lære og liv. Vi slår også fast at Guds ord har kraft til å fullføre hans frelsesplan. Bibelens budskap er rettet til hele menneskeheten. For Guds åpenbaring i Kristus og i Skriften er uforanderlig. Gjennom den taler Den Hellige Ånd også i dag. Han opplyser Guds folk i enhver kultur, slik at det med egne øyne på ny kan oppfatte Ordets sannhet. På den måten avdekkes stadig mer av Guds mangesidige visdom for hele kirken.»

Derfor heter det også i våre statutter at «Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære.»

Men hva betyr det?

Hvordan forstå Bibelen

Når du leser Bibelen er det viktig å stille tre spørsmål:

  • Hva betyr denne teksten i den sammenhengen den står?
  • Hva betydde denne teksten for de første som leste den?
  • Hva betyr denne teksten for mitt liv?

Videre kan du stille følgende spørsmål:

  • Hva lærer dette avsnittet meg om Gud?
  • Hva lærer dette avsnittet meg om mennesket?
  • Er det noe i mitt liv jeg bør endre, på bakgrunn av det jeg har lest?

Om det er bibelavsnitt som en ikke forstår så finnes det noen enkel prinsipper som kan hjelpe oss til å forstå de vanskelige stedene.

  • Forstå Det gamle testamentet gjennom Det nye testamentet
  • Bibelen er sin egen beste forklaringsbok, forstå enkeltvers gjennom helheten
  • Forstå vanskelig tekster gjennom tekster som er enkle å forstå og som snakker om samme teama.

Ressurser

Leseplan: 40 dager med Jesus

Leseplan: 40 dager med Jesus

I påsken feirer vi Jesus som døde på et kors og sto opp igjen fra graven – men hva gjorde han egentlig alle disse årene før den siste påsken? I denne leseplanen har Bibelselskapet valgt ut 40 forskjellige hendelser, taler og lignelser som alle fant sted før Jesus red...

Vær med og les Bibelen i fellesskap!

Vær med og les Bibelen i fellesskap!

Bibelen har i alle år blitt lest opp høyt i grupper. Bibelen er en samling av mange forskjellige bøker og type litteratur, der flere er ment å leses i sin helhet. Ved å lese bok for bok høyt sammen på denne måten kan vi både se og høre det store bildet i den enkelte...

Bibelen som podkast – Bok for bok

Bibelen som podkast – Bok for bok

Hør gjennom Bibelen som podkast, bok for bok. Podkasten er produsert av Tro & Medier. Innleser er Daniel Sæbjørnsen. Oversettelse er Norsk Bibel 88/07.

Bibelen som podkast – Én ny episode hver dag

Bibelen som podkast – Én ny episode hver dag

Hør gjennom Bibelen som podkast, med én ny episode hver dag gjennom et helt år. Hver episode inneholder noe fra Ordspråkene, Gamle og Nye testamentet og en Salme. Podkasten er produsert av Tro & Medier. Innleser er Daniel Sæbjørnsen. Oversettelse er Norsk Bibel...

Ulike bibeloversettelser

Ulike bibeloversettelser

Hvorfor finnes det flere oversettelser av Bibelen?Det finnes flere bibeloversettelser på norsk og mange på andre språk, for eksempel på engelsk. Det kan være en nyttig å lese flere, da det kan gi oss flere nyanser av hva bibelens originalspråk sier. Sed ut...

LOGOS-metoden

LOGOS-metoden

Bibelleseringen utgav tidligere bibelleseplaner for ulike aldergrupper. De inneholdt bibelstudiemetoden LOGOS, som kan være til hjelp for bibellesningen.  Lastes ned HER.

Hundre viktige bibeltekster

Hundre viktige bibeltekster

Historien om Jesus starter med skapelsen og strekker seg helt til fullendelsen. Denne leseplanen er en mulighet til å komme i gang med å lese Bibelen som en lang, sammenhengende fortelling. Leseplanen består av 50 tekster fra Det gamle testamentet og 50 tekster fra...

Bibelportal.no

Bibelportal.no

Bibelportal.no består av to hovedressurser: BibelPortal, som består av en en lang rekke tematiske ressurser og oversikter, praktisk hjelp til bønn, og en bibelleseplan i tre spor for hele året. Bibelmix, en hjelp til å oppdage rikdommene i Guds ord. Bibelmix et ark i...