Bibelåret 2023

Bli med å lese Bibelen gjennom hele året!

I

Hva vi tror om Bibelen

Guds åpenbarte ord

Vi tror at Bibelen er Guds åpenbarte ord. Det er skrevet av mennesker inspirert av Gud selv. I Bibelen er det Gud som taler til oss.

Lausannepakten sier det slik: «Vi fastholder både Det gamle- og Det nye testamentets guddommelig inspirasjon, sannhet og autoritet. I sin helhet er disse skrifter det eneste skrevne Guds ord, uten feil i alt det slår fast og den eneste ufeilbarlige norm for lære og liv. Vi slår også fast at Guds ord har kraft til å fullføre hans frelsesplan. Bibelens budskap er rettet til hele menneskeheten. For Guds åpenbaring i Kristus og i Skriften er uforanderlig. Gjennom den taler Den Hellige Ånd også i dag. Han opplyser Guds folk i enhver kultur, slik at det med egne øyne på ny kan oppfatte Ordets sannhet. På den måten avdekkes stadig mer av Guds mangesidige visdom for hele kirken.»

Derfor heter det også i våre statutter at «Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære.»

Men hva betyr det?

Hvordan forstå Bibelen

Når du leser Bibelen er det viktig å stille tre spørsmål:

  • Hva betyr denne teksten i den sammenhengen den står?
  • Hva betydde denne teksten for de første som leste den?
  • Hva betyr denne teksten for mitt liv?

Videre kan du stille følgende spørsmål:

  • Hva lærer dette avsnittet meg om Gud?
  • Hva lærer dette avsnittet meg om mennesket?
  • Er det noe i mitt liv jeg bør endre, på bakgrunn av det jeg har lest?

Om det er bibelavsnitt som en ikke forstår så finnes det noen enkel prinsipper som kan hjelpe oss til å forstå de vanskelige stedene.

  • Forstå Det gamle testamentet gjennom Det nye testamentet
  • Bibelen er sin egen beste forklaringsbok, forstå enkeltvers gjennom helheten
  • Forstå vanskelig tekster gjennom tekster som er enkle å forstå og som snakker om samme teama.

Ressurser

Bible in One Year

Bible in One Year

Skaperen av Alpha, Nicky Gumbel, har bibelleseplanen "Bible in One Year". Det er tre forskjellige planer: Classic - Youth - Express.  Hver dag består av en introduksjon, bibellesning, en kommentar fra Nicky Gumbel og bønn. Det er mange måter å følge bibelleseplanene...

BibleProject – På norsk!

BibleProject – På norsk!

BibleProject lager korte, fullt animerte bibelvideoer og andre bibelressurser for å gjøre bibelhistorien tilgjengelig for alle, overalt.  Under finner du lenker til alle filmene som er gitt ut på norsk. Her finner du BibleProjects egen side, med filmer, plakater og...

Les Bibelen på mobilen

Les Bibelen på mobilen

Vi anbefaler bibelappen YouVersion, som i tillegg til å ha mange bibler på mange språk, også har en haug med leseplaner. Her finner du også alle de vanlige, norske oversettelsene av Bibelen. Mer info og nedlasting her: https://www.bible.com/app