Vi gjentar suksessen fra tidligere år og inviterer til bibelundervisning fire søndagskvelder kl. 19:00 i Misjonskirken. Målet med kveldene er å gi hjelp til å forstå 2. Timoteus brev, samtidig som vi håper det vil inspirere til mer bibellesning og -studie. Kveldene vil vare en drøy time og være kompakte med undervisnig, etterfult av tid for spørsmål og svar. 

Andre brev til Timoteus er det siste brevet Paulus skrev før han døde. Det er et personlig brev, nesten som et brev fra far til sønn. Det hører med i gruppen på tre brev som kalles pastoralbrevene, fordi det angis mange ordninger for menigheten og dens tjenester. Evangeliets sannhet er viktig og vranglære avvises. Persongalleriet er større enn i øvrige brev fra Paulus. Noen skuffet og sviktet i tjenesten, andre var trofaste. Mest trofast er Gud selv. Den unge Timoteus står fremfor en tøff tjeneste i møte med de siste tider. Men Guds faste grunnvoll står: Herren kjenner sine!

Vi er så heldige å ha med oss vår egen Bjørn Øyvind Fjeld. De som kjenner han beksriver han som målbevisst, klartenkt, strukturert og har en mesterlig evne til å tenke prinsipielt og formulere seg elegant og eksakt. Hans kjærlighet til den treenige Gud er smittende og hans respekt og ydmykhet for både Gud og medmennesker er påtakelig og kommer til uttrykk på mange måter.

Alt i alt – dette blir bra. Ta turen!