BibleProject lager korte, fullt animerte bibelvideoer og andre bibelressurser for å gjøre bibelhistorien tilgjengelig for alle, overalt. 

Under finner du lenker til alle filmene som er gitt ut på norsk.

Her finner du BibleProjects egen side, med filmer, plakater og leseplaner: https://bibleproject.com/Norwegian/

Den engelskspråklige siden til BibleProject har enda flere ressurser. Den finner du her: https://bibleproject.com


Lukas-serien

Lukas-serien består av ni filmer fra Lukas og Apostelgjerningene. Lukas har skrevet begge bøkene, og sammen utgjør de et samlet verk som forteller om hva Jesus sa og gjorde, og hvordan den tidlige kirken ble til.

 1. Jesus blir født – Lukasevangeliet kap. 1-2

 2. Lukasevangeliet kap 3-9

 3. Lukasevangeliet kap 9-19

 4. Lukasevangeliet kap 19-23

 5. Lukasevangeliet kap 24

 6. Apostlenes gjerninger kap 1-7

 7. Apostlenes gjerninger kap 8-12

 8. Apostlenes gjerninger kap 13-20

 9. Apostlenes gjerninger kap 21-28

Les-Bibelen serien

Les Bibelen-serien er en samling med oversiktsvideoer for hver bok i Bibelen. Hver enkelt film forklarer hvordan boka er bygd opp og hvordan den passer inn i den store bibelfortellingen.

 

DET NYE TESTAMENTET

 1. Overblikk: Det nye testamentet

 2. Overblikk: Matteus 1-13

 3. Overblikk: Matteus 14-28

 4. Overblikk: Markus

 5. Overblikk: Johannes 1-12

 6. Overblikk: Johannes 13-21

 7. Overblikk: Lukas 1-9

 8. Overblikk: Lukas 10-24

 9. Overblikk: Apostlenes gjerninger 1-12

 10. Overblikk: Apostlenes gjerninger 13-28

 11. Overblikk: Romerbrevet 1-4

 12. Overblikk: Romerbrevet 5-16

 13. Overblikk: Paulus’ første brev til korinterne

 14. Overblikk: Paulus’ andre brev til korinterne

 15. Overblikk: Paulus’ brev til galaterne

 16. Overblikk: Paulus’ brev til efeserne

 17. Overblikk: Paulus’ brev til filipperne

 18. Overblikk: Paulus’ brev til kolosserne

 19. Overblikk: Paulus’ første brev til tessalonikerne

 20. Overblikk: Paulus’ andre brev til tessalonikerne

 21. Overblikk: Paulus’ første brev til Timoteus

 22. Overblikk: Paulus’ andre brev til Timoteus

 23. Overblikk: Paulus’ brev til Titus

 24. Overblikk: Paulus’ brev til Filemon

 25. Overblikk: Brevet til hebreerne

 26. Overblikk: Jakobs brev

 27. Overblikk: Peters første brev

 28. Overblikk: Peters andre brev

 29. Overblikk: Johannes’ 1-3 brev

 30. Overblikk: Judas’ brev

 31. Overblikk: Johannes’ åpenbaring 1-11

 32. Overblikk: Johannes’ åpenbaring 12-22

DET GAMLE TESTAMENTET

 1. Overblikk: Det gamle testamentet – TaNaK

 2. Overblikk: Første Mosebok 1-11

 3. Overblikk: Første Mosebok 12-50

 4. Overblikk: Andre Mosebok 1-18

 5. Overblikk: Andre Mosebok 19-40

 6. Overblikk: Tredje Mosebok

 7. Overblikk: Fjerde Mosebok

 8. Overblikk: Femte Mosebok

 9. Overblikk: Josva

 10. Overblikk: Dommerne

 11. Overblikk: Første Samuelsbok

 12. Overblikk: Andre Samuelsbok

 13. Overblikk: Første og andre kongebok

 14. Overblikk: Jesaja 1-39

 15. Overblikk: Jesaja 40-66

 16. Overblikk: Jeremia

 17. Overblikk: Esekiel 1-33

 18. Overblikk: Esekiel 34-48

 19. Overblikk: Hosea

 20. Overblikk: Joel

 21. Overblikk: Amos

 22. Overblikk: Obadja

 23. Overblikk: Jona

 24. Overblikk: Mika

 25. Overblikk: Nahum

 26. Overblikk: Habakkuk

 27. Overblikk: Sefanja

 28. Overblikk: Haggai

 29. Overblikk: Sakarja

 30. Overblikk: Malaki

 31. Overblikk: Salmene

 32. Overblikk: Ordspråkene

 33. Overblikk: Job

 34. Overblikk: Høysangen

 35. Overblikk: Rut

 36. Overblikk: Klagesangen

 37. Overblikk: Forkynneren

 38. Overblikk: Ester

 39. Overblikk: Daniel

 40. Overblikk: Esra-Nehemja

 41. Overblikk: Første og andre Krønikebok