BLI MED!

Trykk på en av boksene under for mer info.

Tjeneste

Tjeneste er en flott måte å få bruke og utvikle dine gaver og talenter i Guds rike. Vi har bruk for alle! Gjennom tjeneste bidrar du til fellesskapet og kommer mer på innsiden av kirken. Det er en fin måte å få eierskap til arbeidet og visjonen vi brenner for.

Givertjeneste

Hovedinntekten til menigheten er givertjenesten til dem som går her. Vi trenger økonomiske midler for å kunne drive arbeidet vi holder på med. Din givertjeneste hjelper oss å gjøre enda mer. Vær med å støtt oss!

Bli medlem!

Å bli medlem sier du at du ønsker å være en del av fellesskapet og støtte opp om dette. Du vil bli invitert til et uforpliktende medlemskurs hvor du får vite mer om menigheten og hva det innebærer å bli medlem.

Nærfellesskap

Et nærfellesskap er en mindre gruppe mennesker som samles for å lære Bibelen og hverandre bedre å kjenne. Vi snakker sant om livet og vår egen relasjon til Jesus, ber sammen og tjener mennesker i vårt nærmiljø.