BT-kirka, eller barne- og tweens-kirka, er barnas egen gudstjeneste! I BT-kirka får barna bli kjent med Jesus gjennom kreativ formidling, lovsang, samtale og lek. Det er alltid trygge voksne til stede som ønsker at barna skal føle seg sett og velkomne.

BT-kirka er delt i fire: Mikrokirka for barn fra 0-2 år. Minikirka for barn fra 3-6 år. Barnekirka for barn fra 1.-4. klasse. Tweens for barn fra 5.-7. klasse.