BT-kirka er vår søndagsskole!

Hver søndag kl. 10:00

BT-kirka står for barne- og tweenskirka. Når et barn kommer til kirka, er det første de møter BT-registreringen. Her blir dere ønsket velkommen av ledere, barnet blir registrert og får en navnelapp. Barna er med på den første delen av gudstjenesten, før de går til sitt aldersbestemte arbeid som du kan lese mer om under.

I BT-kirka er det fokus på Jesus og relasjoner gjennom andakt, samtale, lek, sang – og masse moro! Vi følger Awana som pedagogisk opplegg i alle gruppene. I løpet av tre år i BT-kirka, vil barnet ditt ha fått undervisning om hele Bibelen! 

Mikrokirka (0-2 år)

Mikrokirka er barnets første møte med BT-kirka. Her er det en samlingsstund med sang og en liten andakt, og vi fokuserer på at Gud har skapt barna og elsker dem. Etter det er det frilek, og en god anledning for de voksne til å bli kjent med andre i samme livssituasjon! I denne fasen er trygghet viktig, så barnet må komme med en voksen til Mikrokirka.

Minikirka (3-6 år)

I Minikirka er det et «salig kaos» med voksne og barn, hvor vi formidler Guds kjærlighet til barna gjennom bibelhistorier, sang og lek. Under frilek og kreativ utfoldelse etter samlingsstunden, bygges relasjoner mellom barna. Dette gir et godt grunnlag for tiden videre i kirka. 

Barnekirka (1.-4. klasse)

Skolestart betyr nye utfordringer, muligheter og en økt evne til refleksjon og samtale. I Barnekirka er bibelhistorier, lek og lovsang i fokus. I denne fasen ønsker vi å gjøre Bibelen levende for barna, la de erfare at det er plass til dem i Guds familie, og hjelpe dem til å bruke troen sin aktivt i hverdagen.Vi bygger vennskap gjennom lek, konkurranser og aktiviteter.

Tweens (5.-7. klasse)

Barna blir mer selvstendige, og vi ønsker å hjelpe dem slik at troen også kan få bli det. På Tweens er relasjoner, lek og samtale i fokus. I andaktene fokuseres det på at Gud elsker dem som de er og kjenner dem best, viktigheten ved moral og grenser og at det finnes logiske forklaringer på tro. Vi spiser alltid lunsj sammen, og bruker god tid sammen rundt bordet. På våren får vi besøk av ansatte og ledere i ungdomsarbeidet, for å gjøre overgangen dit for 7. klassingene mykere.

Lurer du på noe?

Hannah Træen

Barne- og familiepastor
hannah@mkirken.no

Torunn Fidje Lian

Pastor med ansvar for barn og menighet
torunn@mkirken.no