Et bygg for generasjoner

Et bygg for generasjoner

Hvorfor nytt bygg?

Randesund misjonskirkes visjon er å hjelpe mennesker til tro på Jesus og et liv med ham. Vi er heldige og takknemlige som ser nye mennesker i kirka vår hver uke. Utfordringen er at bygget er begrensende for dagens aktivitetsnivå, og for lite for videre vekst. Vi vil derfor utvide kirkebygget for å lage rom og plass nok til at flere kan inkluderes i fellesskapet.

I filmen over forteller Henning Øverland om dette. Han har vært en del av menigheten fra starten av og kjenner menighetens historie. Under finner du flere av menighetens medlemmer som forteller hva større bygg hadde betydd for aktiviteten de deltar i. 

Dagens situasjon

Gjennom en vanlig uke er det i gjennomsnitt over 1000 barn, ungdom, studenter og voksne innom kirken. Vi opplever stadig at kirken er full, og at vi grunnet mangel på disponible rom ikke kan starte opp nye tilbud i kirken. Det er aktivitet i kirken hver dag i uken.

Hovedsalen er for liten for gudstjenestene.

Barne- og tweenskirka har for lite plass og for få rom.

Kaféen og inngangspartiet er for lite og gjør det vanskelig å se og inkludere nye.

Det er for lite plass til å øve for lovsangsteam.

Det er for få rom i bygget, totalt sett.

Vi leier kontorer eksternt.

Nye muligheter!

Tomta vi eier har et område som gir mulighet for utbygging. Vi har tegnet et tilbygg her, og gleder oss stort over at vi får til alle funksjoner vi trenger for å løse det som hindrer oss i dag.

Ny hovedsal med plass til 500 mennesker.

Barne- og tweenskirka får større rom til alle sine grupper.

Ny, stor kafé, for å bygge relasjoner og vennskap.

Nye rom med god plass til aktiviteter, grupper og øvelser.

Større inngangsparti, som gjør det lettere å bli sett og inkludert.

Nye, flotte utendørs samlingssteder.

Eget videorom for produksjon og live-sendinger.

Eget lydstudio til musikkinnspilling og live-sendinger.

Kontorplass til flere ansatte, feks fra nye campuser.

Hva med økonomien?

Vi har et mål om et bygg til totalt 45 millioner kroner.

For å redusere risiko ønsker vi 15 millioner i egenkapital. Noe av dette håper vi kan samles inn via dugnad, samt kirkens ungdom- og studentarbeidet, mens de resterende midlene må vi samle inn gjennom nye giverløfter.

Byggetegninger

Trykk på bildet for å se det i fullskjerm.

1. etasje

Kjeller

2. etasje

3. etasje

Gi en gave eller bli fast giver

 

Gi en engangsgave

Enkeltgaver til byggefondet kan gis på følgende måte:

  • Overføres til byggekonto: 3000 30 24292. Anbefales, da kirken slipper å betale gebyrer.
  • Trykk HER. Husk å velge «Én gang.» 

Bli fast giver

Bli fast giver til byggefondet på følgende måte:

  • Trykk HER. Husk å velge «Månedlig.»
Skattefradrag for bedrifter

Takk for at du ønsker å gi via bedrift! Vi ber om at pengene overføres til kontonummer 3000 30 24292. Send deretter organisasjonsnummer og info om gaven som er gitt til administrasjonsleder Jens Wikstøl på jens@www.mkirken.no. Deretter blir det registrert slik at bedriften får skattefradrag.