Diakoni

Noen ganger er det godt å ha noen å snakke med

Vet du om noen i menigheten som trenger et hjembesøk, et sykebesøk, en blomst, oppmuntring eller støtte i hverdagen, så ta gjerne kontakt. De vil gjerne stille opp, og de kan også videreformidle behov og åpne dører til videre hjelp. 

Ved behov for sjelesorg, samtale, veiledning eller liknende, så ta gjerne kontakt med en av pastorene, eller med Torunn Reme.

Kontakt diakonigruppen:

  • Torunn Reme – 908 22 964
  • Henning Øverland – 994 57 280
  • Roar Pettersen – 913 64 263
  • Toril Olin Lindebæk – 924 03 015

 

Kontaktinfo

Mail: post@mkirken.no

Kontonr.: 3000 13 57774

Byggekonto: 3000 30 24292

Org. nr: 971 332 263

Kirkens adresse

Marikollen 15

4638 Kristiansand

Kontoradresse

Randesund misjonskirke

Rona 4

4638 Kristiansand