MER ENN ET KURS!

Et liv med Han er et kurs i Randesund misjonskirke. Kom og bli utrustet, få tettere relasjon til Jesus, se mer hvem Gud er, lære å kjenne Guds stemme og hva troen kan bety i ditt liv. Kurskveldene inneholder lovsang, undervisning og deling i grupper hvor vi sammen blir bedre kjent med Gud.

Menighetens visjon er å hjelpe mennesker til tro på Jesus og et liv med Han. Vi ønsker med dette kurset at mennesker skal få et enda tettere liv med Han. At livet med Jesus skal bety en større forskjell inn i hverdagen og at Jesus blir sentrum og utgangspunktet for alt man gjør. Kurset er et supplement til gudstjenesten og smågruppene.

Kurset har hentet inspirasjon fra “40 dager” som arrangeres i Frikirken i Kristiansand sentrum. Det undervises i fem hovedtemaer: Elsket, Elske, Lære, Tjene og Dele. Se mer informasjon om temaene under.

Oppstart 19. november. Kurset går hver tirsdag frem til 27. mai 2025. Påmeldingsfrist 3. november.

 

Program
  • 19:00 Lovsang, tilbedelse og vitnesbyrd
  • 19:30: Undervisning – del 1
  • 20:00: Pause med snacks
  • 20:45: Undervisning – del 2
  • 21:00: Pause med snacks
  • 21:10: Grupper
  • 22:00: Slutt
Praktisk gjennomføring

Kvelden starter med at vi setter Gud i sentrum gjennom tilbedelse. Det er godt å løfte blikket og senke skuldrene og legge av dagens bekymringer og fokusere på hvem Gud er og hva Han har gjort.

Gjennom undervisningen setter vi fokus på ulike emner for et liv i etterfølgelse av Jesus. Dette er ikke tørr teori, men Guds levende ord som formidles av undervisere som lever det de underviser og som er villig til å dele av seg selv.

Kvelden avsluttes med gruppefellesskap. For at undervisningen skal få konsekvenser inn i livet, er det avgjørende viktig at den enkelte får satt ord på sine tanker og opplevelser. Det er også av stor betydning at medlemmene i gruppen kan holde hverandre ansvarlig for endringer den enkelte ønsker å gjøre i eget liv. Gruppefellesskapet er også en viktig arena for forbønn og utprøving av nådegaver. Vi vil at det skal være et oppmuntrende og trygt fellesskap hvor man blir sett og møtt.

Videre gi rom for å dele erfaringer både i små gruppen og i det store fellesskapet. Vi ønsker også å utfordre deltakerne på å høre guds stemme hvor det er rom for prøving og feiling.

Gruppene

Kvelden avsluttes med grupper bestående av 6-8 personer, inklusiv to gruppeledere fra staben i kurset. Disse to har ansvaret for å lede gruppesamtalene gjennom hele kurset. Det vil bli utarbeidet spørsmål tilpasset til alle samlingene for bruk i gruppene.

Det vil i fortrinnsvis være separate grupper for kvinner og menn. Staben i kurset setter sammen grupper som man tror er hensiktsmessige. Det som blir delt i gruppene skal forbli i gruppene, dvs alle har taushetsplikt. Dette vil bli tydelig kommunisert ved starten av kurset.

Trykk på boksene for mer info.

Hovedtemaer

ELSKET

Matteus kapittel 1-4

Elsket handler om at vi er elsket av Gud slik vi er. At hver enkelt får en forståelse og opplevelse av at vi er elsket med hele vår historie, at vi er gode nok og at det ikke er noe som kan forandre Guds kjærlighet til oss. Vi er skapt i Hans bilde og vi er Guds barn.

Vi begynner kurset i Matteusevangeliet der tenåringsjenta Maria blir gravid, utvalgt til å bære frem Gud sønn. Jesus fikk selv en sterk erfaring av Guds kjærlighet ved sin dåp. Siden inviterte Jesus med seg fiskere og håndverkere til å følge etter han i hverdagen slik at de kunne få kjenne Guds kjærlighet. Jesus gjør det samme for mennesker i dag, Vi er skapt med en hensikt og Gud har en plan med våre liv og ønsker å hjelpe oss til å leve åndens nye liv sammen med Han, fordi det er godt for oss. I kjærlighet har han skapt oss, til fellesskap med seg selv og andre mennesker. Vi har et ønske om at hver enkelt skal få erfare hans kjærlighet gjennom både forkynnelse og andre mennesker som deler av sine liv og sine erfaringer. Han er en levende Gud som bryr seg om hver enkelt, helt ned til de minste ting.

ELSKE

Matteus kapittel 5-12

Når vi har fått erfart Guds kjærlighet vil det være en naturlig respons å elske Gud tilbake. Å elske Gud tilbake er mer en holdning enn en handling. Det er en livsstil, noe grunnleggende, og det handler først og fremst om overgivelse. Å leve et liv i kjærlighet til Gud kan også kalles en tilbedende livsstil. Det handler om å la Gud bli, og så fortsette å være sentrum i tilværelsen. Mitt liv dreier seg ikke først og fremst om meg, det dreier seg om Gud.

Vi utfordres til å elske Gud tilbake, elske oss selv og elske vår neste gjennom praktiske og konkrete handlinger. Det handler om å elske Gud når ingen ser det, gjøre barmhjertighet, formidle evangeliet, formidle Guds kraft og elske også i motgang

 

LÆRE

Matteus kapittel 13-19

Utgangspunktet for lære-delen er Matt 13-19. Jesus tar i denne delen med seg disiplene sine inn i et dypt og intimt fellesskap med seg selv og sin Far. Flere ganger i denne delen trekker Jesus seg tilbake for å hvile. Han søker til ødemarken og til fjelltopper for å be og være alene med sin Far og sine nærmeste venner. Samtidig viser han dem hvor stort behovet er for et sunt, oppsøkende og tilgivende menighetsfellesskap, begge deler trengs. Rekreasjon og hvile, bønn og arbeid, fellesskap og stillhet må være i balanse. Her lærer vi å legge vår tid og vårt liv i Guds hender.

TJENE

Matteus kapittel 20-25

Denne kurs delen begynner med at vi kan få glede oss over at Gud har ubegrenset behov for arbeidere i utbredelsen av sitt rike. Gud trenger oss faktisk. Her begynner Jesu fortelling om behovet for arbeidere, og avsluttes med en lignelse om de talentene vi forvalter. Våre talenter er ressurser vi har fått for å tjene andre. For Jesus handlet ikke livet om å tjene mest mulig penger og egen nytelse, men å bruke nådegavene, evnene og talentene, erfaringene og midlene til å tjene Gud og medmennesker.

DELE

Matteus kapittel 26-28

Vi utfordres til å dele de gode nyhetene med andre mennesker, både der vi er og ut i verden. I denne delen lar vi oss inspirere av den sosiale rettferdighets tradisjonen i kirken – som har vektlagt Jesu fokus på å møte menneskets fysiske behov, fremme menneskerettigheter, ta vare på skaperverket, hjelpe de som lider i verden og som utfordrer oss til å dele det vi har fått. Jesus sier: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut å gjør alle folkeslag til mine disipler: Døp dem i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn og lær dem og holde alt jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Påmelding

Et liv med Han har en stab på ca 12 medarbeidere inklusiv lederteamet, som består av Heidi Strand Aslaksen, Ester Pedersen, Anne Brit Døble Karlsen, Anita Torland Kivle og Tor Jøran Kivle.