30. april kom myndighetene med nye råd og retningslinjer gjeldende fra 7. mai. Det åpnes opp for at en kan ha samlinger for maks 50 personer på offentlig sted med ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede. Det skal legges til rette for en avstand for deltagere på 1 meter og hygiene- og smitteverntiltak. Samtidig kom det signal at fra 15. juni kan det bli mulig å samle inntil 200 personer om utviklingen fortsetter. 7. mai kom det nye råd om at en nå kan samles i grupper på inntil 20 personer som holder 1 meters avstand. Dette gjelder både innendørs og utendørs, og gjelder private sammenkomster og løsere arrangementer uten ansvarlig arrangør.

Under ser du nåværende status for de forskjellige aktivitetene:

  • Smågruppene: Det er nå åpnet opp for uformelle samlinger med inntil 20 personer. Dette betyr at gruppene nå kan starte opp igjen. Vi tror det er svært viktig at gruppene faktisk kommer sammen igjen et par ganger før sommeren.
  • Gudstjeneste: Vi forsetter å streamer online ut juni. Vi starter ikke opp med gudstjeneste fysisk de to siste søndagene i juni selv om dette kanskje blir mulig. De er smittevernhensyn og våre relativt trange lokaler som gjør at vi avventer oppstart.
  • Sommermøter: Det vi isteden ønsker å gjøre er å arrangere kveldsmøter i kirken de to siste søndagene i juni, juli og første søndag i august. Kveldsmøter gjennom sommeren tror vi vil være en opptur. Det er enklere å gjennomføre med de restriksjoner som myndighetene gir enn en fullskala gudstjeneste er.
  • Sommercamp: Vi har holdt av uke 31/32. på Vegårtun for Randesund Misjonskirke. Det planlegges to leirer: En familie og menighetsleir torsdag 30. juli til søndag 2. august, og en ungdomsleir 2. august til torsdag 6. august. Leirene vil ta hensyn til gjeldene smittevernregler og planlegges ut fra at det fra 15. juni gis mulighet til å samles inntil 200 på et arrangement. Informasjon og påmelding kommer.
  • Barnearbeidet: Når det gjelder aktivitetene på tirsdager Syng, kor, dans, kompis og speider. Kommer de fleste av disse aktivitetene å vente til høsten med å starte opp igjen. Det prioriteres å og noe tilbud til Tweens før sommeren, informasjon om dette kommer ‘Barnekirke hjemme’ på nett fortsetter ut juni.
  • Ungdomsarbeid: 13. mai starter vi opp igjen med aldersbestemte aktivitet. (Loftet Unite) Vennegrupper for 8. klasse, konfirmasjonsundervisning for 9. klasse, JIM for 10. klasse og Word for videregående. Her øker vi nå aktiviteten og det blir samling hver onsdag for disse. Staben velger å bruke ressurser og krefter på onsdagssamlingene og avslutter derfor de nettbaserte samlingene som har vært. Fredag 8. var siste sending. Loftet Night på fredagskveld starter ikke opp før etter sommerferien. Loftet Next samling 13. juni. Camp Loftet: Det er ønskelig å arrangere sommerleir for ungdommene 27. – 30. juli på Vegårtun. Konfirmasjonsgudstjenestene er flyttet til lørdag 15. og 22. august. Vi gjennomfører de med de smittevernreglene som er gjeldene.
  • Touchpoint: Touchpoint er på tampen av sitt semester. Mange av studentene har flyttet hjem til sine kommuner og er ikke lengre i byen. Touchpoint hadde en sosial semesteravslutning 14. mai i kirken.
  • Misjonskirken Pluss: Siste samlingen skulle vært 24.mai, men den avlyses. Her starter vi opp med normal samling 30.aug. Åpne Dører v/ Helge Hollerud
  • Bønn og faste: Menighetens bønnegruppe arrangere Bønn og faste uke fra 9. – 16. august. Bønnegruppen har hatt aktivitet også gjennom hele denne perioden.

Høsten planlegges ut fra at vi kan samles som normalt. Tilpassinger til smittevernregler gjør vi eventuelt på et senere tidspunkt.

Smittevernsprinsipper vi arbeider ut fra
Det gjøres mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smittespredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Viruset spres i størst grad ved hoste- og nysing – og mindre ved normal tale/snakking. Det er ikke vist at det nye koronaviruset smitter via mat, drikke eller vann.

Formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19. De fire grunnpilarene for å bremse smittespredning er:
A. Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer
B. God hygiene
C. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
D. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

Ut fra dette har vi en smittevernsmanual som følges for alle kirkens arrangementer.

OBS! Har du symptomer på luftveisinfeksjon ber vi deg om å ikke delta på arrangementer. Dette gjelder også milde symptomer.