Hva skjer?

Gudstjeneste kl. 10:00 og kl. 12:00

Program:

Første søndag i advent er Siri Iversen gjest. Hun er Misjonskirken Norges første kvinnelige generalsekretær, en stilling hun nettopp startet i. Siri er også en forrykende forkynner og taler også denne søndagen.

Kristin Husøy er gjest på gudstjenestene andre søndag i advent. Hun har deltatt i The Voice og deltok på Melodi Grand Prix i 2020, hvor hun kom på andreplass. Pastor Roy Elling Foss taler.

Gjesten tredje søndag i advent er Jan Kjosavik. Sammen med sin kone driver de organisasjonen Sheter, som har fokus på integrering av nye landsmenn gjennom nære relasjoner og bofellesskap. Jan taler denne søndagen.

Fjerde søndag i advent får vi besøk av Anita Greibesland Karlsen. Hun tok med seg familien til Tanzania i 2017. Dette bevegde henne på en slik måte at hun opprettet en ideel organisasjon, som i dag står bak en skole for lokale barn. Hovedpastor Jarle Råmunddal taler.

Advent i BT-kirka er kun kl. 10:00. Stormøte for alle!

Julaftengudstjeneste kl. 14:00 og 15:30.