I sammenheng med oppblomstring av koronasmitte i alle fylker i landet, også i Agder, har regjeringen innført nye nasjonale smitteverntiltak. Det generelle råd fra regjeringen til det norske folk er: «Hold dere hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt med andre.» Randesund misjonskirke ønsker både å bidra i den nasjonale dugnaden for å kunne bidra til at smitteutviklingen blir så lav som mulig. Av denne grunn la vi ned all aktivitet i og ut fra kirken fra 5. nov til 15. nov, med signaler om at vi etter dette ville vurdere om vi kan åpne opp kirken noe.

Som menighet har vi et viktig oppdrag både åndelig, men også samfunnsmessig, med å være et åpent fellesskap for mange i vårt nærmiljø. Vi kommer derfor til å åpne opp en del av våre aktiviteter, men ikke for storsamlingene våre enda.

Vi har følgende retningslinjer fra regjeringen å holde oss til:

 • Inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. (Våre seter regnes ikke som fastmonterte)
 • Inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 • I private hjem bør en ikke ha mer en fem gjester i tillegg til husstanden

I tillegg har regjeringen pekt på at barn og unge bør ha prioritet. Dette har også vært med i våre vurderinger.

Ut november vil aktivitetene våre se slik ut:

Menigheten

 • Gudstjenestene søndag flyttes over på nett, og sendes på Facebook og YouTube søndagene kl. 11.00.
 • Smågruppene anbefales å finne måter å møtes/holde kontakt. Dette kan være på nett, i hjem om det er en liten gruppe (maks 6) eller booke et rom i kirken.
 • Bønnemøte mandag kl. 20.00 holdes som normalt. Maks 50 deltager og alle smittevernstiltak må følges.
 • Misjonskirken Pluss sitt møte 22. november avlyses.
 • Kurset «Et liv med han» flyttes over på nett.
 • Menighetsmøte 15. nov, flyttes til 29. nov. kl. 19.00.
 • Jetro vasker kirken som normalt på lørdager.

Barn

Vi vil her forsøke å gjennomføre det meste av Supertirsdag og Tweens Night innenfor rammene vi har. Om ikke annen info gis i de ulike gruppene, ser det slik ut foreløpig:

 • I uke 47 er det igjen Speideren, #Dans og småbarnstreff. Sangknøttan sender ut informasjon i sine kanaler om det blir korøvelse eller ikke.
 • I uke 48 er det semesteravslutning for Supertirsdags grupper: #Dans, #Syng, Speideren, Kompis. I tillegg er det Tweens Night (online, om ikke annen info gis).

Ungdom

 • Digitalt møte hver fredag 20:00, istedenfor samling i kirka. Dette gjelder ut november.
 • Onsdagens smågrupper fortsetter, i noe tilpasset form, men i kirka og med samme tidspunkt som vanlig.
 • Det legges ut en podcast hver onsdag i desember, og eller diverse digitale ressurser og hilsener.

Studenter og unge voksne

 • Det vil ikke være Touchpoint på torsdagene resten av året. Fire møter utgår.

I utgangspunktet gjelder disse tilpassingen til smittevernregler ut november. Samtidig så planlegges det nå også parallelt for at vi ikke kan samles i desember. Vi vil likevel være beredt på å åpne mer opp i desember om situasjonen tillater det.

Vi vil gjerne be om menighetens forbønn.

 • Be for Gud for de som er særlig er rammet av koronakrisen i vår bydel, by, nasjon og resten av verden.
 • Be for vår menighet, for stab, lederskap og frivillige. Be om visdom og kraft i en krevende tid.
 • Be for barn, ungdom og studenter som nå mister viktige fellesskapsarenaer.
 • Be om at denne krisen må bringe oss nærmere Gud.

 

Herren er mitt lys og min frelse,
hvem skulle jeg være redd for?
Herren er mitt livs vern,
hvem skulle jeg frykte?
Salme 27,1