I påsken feirer vi Jesus som døde på et kors og sto opp igjen fra graven – men hva gjorde han egentlig alle disse årene før den siste påsken?

I denne leseplanen har Bibelselskapet valgt ut 40 forskjellige hendelser, taler og lignelser som alle fant sted før Jesus red inn i Jerusalem for den siste påsken.

Hver dag har sin egen framhevede tekst, men meningen er å lese denne teksten sammen med tekstene under for å legge merke til forskjellene mellom dem. Du finner ingen kommentartekster eller refleksjonsspørsmål – her er det opp til deg å lese og studere for å la teksten selv tale til deg.

Håpet er at denne leseplanen kan hjelpe oss å forstå litt mer av hva Jesus gjorde og hva som skjedde rundt ham alle disse tre årene før han red inn i Jerusalem den siste påsken.

Du inviteres til å følge denne leseplanen nå i fastetiden som en forberedelse til påskens budskap. Bruk den gjerne i smågruppen din eller sammen noen som vil lese Bibelen sammen og oppdage mer av hvem Jesus er.

Du finner den her: https://bibel.no/bibelen/bibelstudier/40-dager-med-jesus