Anbefalte oversettelser

Bibelen 2011

I våre gudstjenester bruker vi stort sett Bibelselskapets oversettelse fra 2011, som er en bra oversettelse og god å lese

Bibelen - Guds ord

I denne oversettelsen forsøker en å oversette teksten mer «ord for ord». Den kan derfor være litt tyngre å lese, men er en god ressurs for bibelstudiet. Den kommer også som forskjellige typer studiebibel.

 

 

Hverdagsbibelen

Dette er en forenklet og levendegjort parafrase av Bibelen – Guds Ord. Det gjør den lettere å lese.