Misjon

Vi har misjon i navnet vårt!

Randesund misjonskirke har i hele sin historie vært engasjert i misjon. Det ønsker vi å fortsatt være. Misjon er et av menighetens viktigste satsingsområder. Vi støtter mange prosjekter og i 2019 legger vi blant annet opp til team-turer til Russland og Romania.

Menigheten har bidratt til plantingen av Ytre Randesund Misjonskirke som ble selvstendig menighet 5. mars 2013.

Trykk på en av boksene under for mer info.

Våre misjonsprosjekter - Oversikt

Randesund misjonskirke tar utgangspunkt i våre felles nasjonale og internasjonale prosjekter i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. De er presentert i Prosjektkatalogen.  På denne siden presenterer vi de prosjektene vi har valgt å støtte (med prosjektnummer fra katalogen) fra og med 2016. Noen prosjekter vil vi holde fast ved over tid, andre blir nok skiftet på fra år til år. Totalt sett er det menighetens holdning å være tro mot Guds ord og Jesu kall til oss om å være Hans vitner over hele Jorden. Misjon som del av vår natur som kirke. Misjon handler om å være utsendt av Gud, for å dele hans liv og kjærlighet med alle. Misjon er ikke bare aktiviteter – misjon er først og fremst det kirken er – både nasjonalt og internasjonalt. Misjon er vårt oppdrag!

Misjonskirken Norges nasjonale arbeid skjer først og fremst gjennom selvstendige og lokale misjonskirker. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vårt nasjonale arbeid, fordi vi tror at sunne, misjonale menigheter skaper en god forskjell i lokalsamfunnet.

Internasjonalt er vi med på et mangfoldig arbeid som spenner fra menighetsplanting, pastorutdanning og disippeltrening, til helse- og utdanningsprosjekter, rusrehabilitering og bistandsarbeid. Vi sender arbeidere fra Norge, og støtter også i stor grad lokale arbeidere, menigheter og organisasjoner. Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG har i dag internasjonal virksomhet i Colombia, Romania, Kongo-Brazzaville, Kina, Sentral-Asia og Polen.

For å kunne nå de mål vi som menighet har satt oss for misjonssatsingen, er vi avhengig av hvert enkelt medlems givertjeneste. Mye av det vi gir fast over avtalegiro går til misjon. I tillegg kommer det inn gaver fra menighetens mange virksomheter – og ikke minst fra den årlige Julemessa. Flere gir også offergaver ut over sin faste givertjeneste.

Har du et misjonsprosjekt du brenner for?

Hvis du er medlem i Randesund misjonskirke, så kan du knytte prosjektet ditt opp mot menigheten på følgende måter:

  • Du kan legge ut en presentasjon på disse sidene.
  • Du kan søke misjonsutvalget om å få en kollekt i året på søndagsmøte
  • Du kan få råd og åndelig støtte

Ta eventuelt kontakt med leder i misjonsutvalget, Trond Thommesen.

Misjonsutvalget

Leder:
Trond Thommesen
trondthommesen@hotmail.com
990 17 786

Maiken Malz

Steinar Gabrielsen