Misjon

Vi har misjon i navnet vårt!

Randesund misjonskirke har i hele sin historie vært engasjert i misjon. Det ønsker vi å fortsatt være. Misjon er et av menighetens viktigste satsingsområder. 

Menigheten har bidratt til plantingen av Ytre Randesund Misjonskirke som ble selvstendig menighet i 2013.

Trykk på en av boksene under for mer info.

Våre misjonsprosjekter - Oversikt

Misjon handler om å være utsendt av Gud, for å dele hans liv og kjærlighet med alle. Misjon er ikke bare aktiviteter – misjon er først og fremst det kirken er – både nasjonalt og internasjonalt. Misjon er vårt oppdrag!

Randesund misjonskirke tar utgangspunkt i våre felles nasjonale og internasjonale prosjekter i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG.

Misjonskirken Norges nasjonale arbeid skjer først og fremst gjennom selvstendige og lokale misjonskirker. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vårt nasjonale arbeid, fordi vi tror at sunne, misjonale menigheter skaper en god forskjell i lokalsamfunnet.

Internasjonalt er vi med på et mangfoldig arbeid som spenner fra menighetsplanting, pastorutdanning og disippeltrening, til helse- og utdanningsprosjekter, rusrehabilitering og bistandsarbeid. Vi sender arbeidere fra Norge, og støtter også i stor grad lokale arbeidere, menigheter og organisasjoner.

For å kunne nå de mål vi som menighet har satt oss for misjonssatsingen, er vi avhengig av hvert enkelt medlems givertjeneste. I tillegg kommer det inn gaver fra menighetens mange virksomheter – og ikke minst fra den årlige Julemessa. Flere gir også offergaver ut over sin faste givertjeneste.

Har du et misjonsprosjekt du brenner for?

Hvis du er medlem i Randesund misjonskirke, så kan du knytte prosjektet ditt opp mot menigheten på følgende måter:

  • Du kan legge ut en presentasjon på disse sidene.
  • Du kan søke misjonsutvalget om å få en kollekt i året på søndagsmøte
  • Du kan få råd og åndelig støtte

Ta eventuelt kontakt med leder i misjonsutvalget, Trond Thommesen.

Misjonsutvalget

Leder:
Trond Thommesen
trondthommesen@hotmail.com
990 17 786

Arbeidet "Velkommen hjem"

Velkommen Hjem er en frittstående forening som samarbeider med alle kristne og alle kirkesamfunn for at nye familier skal få oppleve Jesus på sitt hjemsted. 

Velkommen hjem hjelper menigheter/kristne grupper til å nå nye barn og familier på ønsket sted med de helt sentrale sannhetene om Jesus. De setter opp teltet sitt på et egnet sted og tilbyr kreative familieforestillinger med et kristent innhold.

I spissen for arbeidet står Viggo Klausen. Randesund misjonskirke er utsendermenighet for Viggo. 

Du kan lese mer om arbeidet på velkommenhjem.org