Misjonskirken Pluss

Misjonskirken Pluss (MK+) er et tilbud til deg som er 50-60 år og oppover. Her er ingen aldersgrense hverken ned eller opp. Misjonskirken Pluss tilbyr et fellesskap hvor vi ønsker å se hverandre, bry oss om hverandre og støtte hverandre. 

Samlinger
Vi samles i kirka en søndagskveld i måneden og begynner kl. 19:30 med kveldsmat. Videre deler vi ideer, innspill, osv. For å belyse et aktuelt tema/dele Guds Ord så veksler vi mellom talere utenfra og talere fra egne rekker. Samlingene avsluttes senest kl.21:30.

Misjonskirken Pluss kalles gjerne «plussgenerasjonen» fordi:
– De har levd lenge og kan mye.
– Deres kunnskap og livserfaring gjør at de er verd å lytte til.
– Som «gruppe» besitter de enormt mye ressurser.
– Mange har fortsatt mye krefter, stor kreativitet, virketrang, tid m.m.
– Eldre er en undervurdert ressurs.

Misjonskirken Pluss har også ulike grupper og aktiviteter man kan delta i. Vi vil gjerne se utover kirkeveggene og være et tilbud for nærmiljøet.

Du er velkommen!

 

Kontaktperson: Roy Elling Foss – royelling@mkirken.no