Nå er hverdagen i gang for mange, og det er Randesund misjonskirke også! 
I august har vi startet opp igjen med gudstjenester og aktiviteter. Mange av aktivitetene har ikke vært i drift siden mars, så gleden er stor over å endelig kunne samles igjen. Likevel vil alle aktiviteter og gudstjenester foregå innenfor rammene av smittevernstiltakene myndighetene til en hver tid pålegger oss. Derfor oppmuntrer vi dere til å følge ekstra med for informasjon vedrørende dette, både på nett og i gudstjenestene våre. Her er en oversikt over når de ulike aktivitetene starter:  
Gudstjeneste: Hver søndag, både kl. 10:00 og 12:00. Disse er helt like, velkommen på den som passer best for deg!
BT-kirka: Det er BT-kirke (søndagsskole for barn fra 2-12 år) hver søndag det er gudstjeneste, på både 10- og 12-gudstjenesten. 
Supertirsdag: Første oppstartsdag for Supertirsdag er 18. august. Da starter #Syng og Kompis. 25. august starter #Dans og Speideren. Sangknøttan kommer med oppstartsdato snart, så følg med på Supertirsdags Facebook-side for det. 
Loftet Night: Høstens første Loftet Night er fredag 21. august kl. 20.00. 
Vennegrupper og JIM: Starter opp 9. september og fortsetter i oddetallsukker. 
Touchpoint: Hadde første møte 13. august, og fortsetter hver torsdag fremover.
Misjonskirken Pluss: Datoene for høstens samlinger er 30.08., 27.09., 25.10., 22.11.
Et liv med han: Starter opp 25. august.
Vi ønsker dere velkommen til en fin høst i Misjonskirken!