Årsmøte i Randesund misjonskirke:

Årsmøter trekker vanligvis ikke fulle hus. Men 100 av 467 voksne medlemmer fylte kirkesalen til årsmøte i Randesund misjonskirke søndag 6. mars. Et godt bilde på at den voksende menigheten trenger nytt bygg.

Tekst og foto: Svein Tybakken

Menigheten har i flere år jobbet med planer for ny kirke. Misjonskirkens mangslungne arbeid blant alle aldersgrupper har vokst seg ut av det mer enn 30 år gamle bygget. Halve årsmøtet ble da også viet nye arkitekttegninger og finansieringen av nybygget. Målet er å samle inn minst 15 millioner kroner blant medlemmene.

Etter valget på årsmøtet er dette ledelsen i Randesund misjonskirke: Fra venstre Iselin Eidsnes, Ingunn Govertsen (vara), Ørjan Bredvei (nestleder), Ingvild Storebø, Mats M. Sveindal (ungdomspastor), Stine Egelid, Bodil Sagen, Daniel Lindal, Per-Christian Nygård (leder), Lars Kristian Igland og Jarle Råmunddal (hovedpastor).

Fra begrensninger til muligheter

– Det er vår visjon «Hjelpe mennesker til tro på Jesus og et liv med ham» som er grunnen til alt vi holder på med. Nytt kirkebygg er bare et redskap for å nå stadig flere i vår bydel. Det skal føre oss fra begrensninger til muligheter, sa menighetens leder, Per-Christian Nygård, ved innledningen av årsmøtet og utdypet:

En voksende menighet

– Vi vokser. Det er fullt hus hele uka. Vi må leie kontorplasser til alle våre ansatte (13 på lønningslisten i løpet av 2021. Ref. anm.) og søndags formiddagene har vi to gudstjenester – foreløpig, sa Nygård, og skapte munter stemning i årsmøteforsamlingen. Like før hadde barne- og familiepastor Hanna Træen presentert menighetens studentarbeid, Touchpoint, der 200 studenter fyller kirken med lovsang, tilbedelse og sosialt samvær hver torsdag – under normale omstendigheter.

I det hele tatt er det kun positivitet og pågangsmot å spore i Randesund misjonskirke – både i årsmøte og årsrapport for 2021. Det er en menighet i fremdrift, selv om koronapandemien har slitt på alle.

Årsmøtets ordstyrer, André Fjelltveit (fra venstre) i samtale med lederskapet, her representert ved leder Per-Christian Nygård og nestleder Ørjan Bredvei, som sjekker årsmøtets valgresultat på mobiltelefonen.

Odd Jone Linnebo ble takket av menighetens leder Per-Christian Nygård for sin innsats som medlem av lederskapet i flere år.

Men blikket fremover

«Nå vender vi blikket fremover, og håper vi får normale møtepunkter over tid som blant annet innebærer barneaktiviteter, Touchpoint, Tweens Night, Loftet og gudstjenester kl. 10 og kl. 12, der vi kan samles som menighet og dele fellesskap, og ikke minst invitere og inkludere nye mennesker i menigheten.», skriver leder Per Christian Nygård i forordet til årsrapporten.

Trygg økonomi

Økonomien ser ikke ut til å være til hinder for den håpefulle menigheten, som ble 28 flere medlemmer i koronaåret 2021. Det krevende året med mest digitale samlinger, ga likevel et lite overskudd, selv med nær full bemanning.

Vedtatt budsjett for 2022 er på drøyt 6 mill. kr. Første omgang med gaveløfter til nytt kirkebygg er på nær 8 mill. kr, lovet fra bare 165 av medlemmene. Det sier litt om potensialet fra den resterende medlemsmassen, fra de mange ikke-medlemmene som har sitt åndelige hjem her, og fra næringsliv og filantroper. Som visjonære Randesund misjonskirke garantert kommer til å åpne både hjerter og vipps-kontoer til.

Under årsmøtet presenterte Kjell Moen oppjusterte tegninger av det nye kirkebygget, som etter planen skal stå ferdig nærmere jul 2024.