På vei ut av en situasjon preget av koronarestriksjoner og inn i en mer normal situasjon, er det et vakuum. En overgangsfase, et «Mulighetsvindu». Kanskje har denne tiden også lært oss noe som vi vil ta med oss videre. Ikke sikkert vi bare skal tilbake til slik det var før restriksjoner. Det gir oss en anledning til å ta bevisste valg. Hva skal nå være viktig, hva vil vi prioritere videre.

Ressurser finner du HER.

Kvalifikasjoner

Publisert

20. april 2023