Rekalibrering – Galaterbrevet

,

Denne serien er fra Paulus brev til Galaterne. Første setning i Galaterbrevet 5:1 «Til frihet har Kristus frigjort oss» kan settes som tema for hele brevet. Paulus kjemper for evangeliets renhet og mot loviskhet på en kraftfull måte i brevet. Galaterne hadde driftet bort fra det rene evangeliet og trengte å justeres, «rekalibrere», sin tenkning om Guds nåde og forsoningen på korset.

Ressurser finner du HER.

Kvalifikasjoner

Publisert

20. april 2023