Veier til glede

Veier til glede

«Du blir ikke noe annet den det du gjør jevnlig» Det er Stian Kilde Aarebrot som sier dette i forbindelse med å prioritere å gå til gudstjeneste hver uke. Vårt trosliv trenger rytme. Taleserien handler om de kristne åndelige vaner. Vaner som gir troen næring, som vil...
Fundament

Fundament

Hva er fundamentet for den kristne tro? Hva er grunnfjellet for vår tro, eller grunnvollen som Bibelen kaller det? Dette fundamentet er ikke merkelig eller livsfjernt, tvert imot. De bibelske sannhetene vi vil holde frem er svaret på mange av de eksistensielle...