Et liv i tro

Et liv i tro

Kirken er det vakreste som Gud har skapt, vakrere enn Grand Canyon, norske fjorder og sørlandsk skjærgård. Kirkens oppgave er å hjelpe mennesker til tro. «Det handler om å hjelpe mennesker å komme til tro, å leve i tro, vokse i tro og dele sin tro». Denne...
Grensesprengende

Grensesprengende

Denne taleserien skal hjelpe oss alle til å se våre liv enda mer ut fra Guds perspektiv og muligheter, så troen vår styrkes og tenkningen fornyes, og at det vil sette sitt preg på vår egen hverdag og livet i menigheten. Vår Gud er en grensesprengende Gud. Han...
Det beste er til for å deles

Det beste er til for å deles

Livet med Jesus er det beste vi kristne har, og egentlig ønsker vi at alle rundt oss skal kunne ha den samme gleden og tryggheten. Denne serien setter fokus på hva vi har og hvorfor og hvordan vi kan dele det med våre nærmeste. Og alt av denne enkle grunn: Vi vil at...
Ren og skjær glede

Ren og skjær glede

Vi lever i en tid hvor vi jager lykke, velstand og glede på alle mulige måter. Målet er det gode liv, og i Norge hvor vi har hatt fred i mange år kombinert med stadig økende velstand, kan vi leve et liv andre bare kan drømme om. Filipperbrevet er et brev skrevet...
Til bords med Jesus

Til bords med Jesus

Når vi leser evangeliene så ser vi ofte at Jesus er til stede der det spises, eller der det er selskap. Ikke minst ser vi dette i Lukas evangelium. Denne serien er om måltider med Jesus, men det er også en serie om hva Guds rike er, om nåde, om kirke og om...