Hva vi kan lære av den forfulgte kirke

Hva vi kan lære av den forfulgte kirke

I dag er kristne den gruppen som er mest forfulgt verden over. Hver 8. kristne på verdensplan lever under forfølgelse. Vi kan bety en forskjell for forfulgte kristne gjennom bønn, gjennom å appellere til myndighetene og ved å gi av våre midler. Men den forfulgte kirke...
Vårt DNA

Vårt DNA

I serien «Vårt DNA» vil vi rette søkelys på menigheten. DNA er kroppens arvemateriale som styrer kroppens vekst og utvikling. Vi bruker det her som en metafor på det som er vår menighetsforståelse og hvilken menighetskultur vi ønsker å skape, bevare og gi videre. Vi...
Påsken som forandret alt

Påsken som forandret alt

Den siste påsken hvor Jesus vandret her på jorden var både dramatisk og innholdsrik. I serien «Påsken som forandret alt» ser vi denne påsken gjennom øynene på de som faktisk var der. De som kjente dette på kroppen og de som så dette med egne øyne. Disse fikk oppleve...
En leges erklæring – Lukas

En leges erklæring – Lukas

Lukas evangelium er dedikert til Teofilos og høyst sannsynlig er det legen Lukas som er forfatter. Han skriver dette evangeliet for å vise hvor troverdig budskapet om Jesus er. Lukas har også en god del stoff som vi bare finner hos han. Det er noen av de tekstene vi...
Rett vest – En serie om Jona

Rett vest – En serie om Jona

Taleserien «Rett vest» er en serie hentet fra boken Jona i Det gamle testamentet. Denne boken er en uhyre spennende tekst, og hvert kapittel bærer et rikt innhold. Boken om Jona er en gammel bok, men likevel har den svært mange relevante paralleller til vår tid....