Annerledes liv

Annerledes liv

Gud kaller oss som tror på Jesus til å leve et annerledes liv. Det er det vi skal snakke om i denne taleserien. Utgangspunkt for serien finner vi i Paulus 1. brev til Tessalonikerne. Her finner vi en mengde korte oppfordringer elle formaninger til hvordan vi...
Livsforvandlende møter med Jesus

Livsforvandlende møter med Jesus

I Det nye testamentet, finner vi mange historier om enkeltpersoner som opplever et livsforvandlende møte med Jesus. Når vi ser hvordan Jesus møtte mennesker den gang, så kan vi også forstå hvordan Jesus møter helt vanlige mennesker den dag i dag. Ressurser finner du...
Håpets folk

Håpets folk

At Jesus skal komme igjen, og at verden slik vi kjenner den går mot en ende, er en helt sentral deav den kristne tro. I bibelen, og ikke minst i Det nye testamentet, møter vi overaskende ofte på dette perspektivet. For mange kristne har denne siden ved vår tro fått en...
Mer enn en bok

Mer enn en bok

I Randesund misjonskirke har vi valgt at 2023 skal på en spesiell måte være «Bibelen år» det vil som tema prege våre aktiviteter, virksomheter og gudstjenester. Vi starter året med en taleserie om Bibelen, «Mer enn en bok». Bibelen er grunnlag for vår tro som kristne...
Bedre sammen

Bedre sammen

I denne serien snakker vi om relasjoner. At gode relasjoner er viktig for oss og at det er viktig å jobbe med de relasjonene vi har og ta godt vare på de. Vi tar for oss vennskapsrelasjonen, ekteskapsrelasjonen og felleskapsrelasjonen. Ressurser finner du...