Med nye øyne

Med nye øyne

Denne serien handler om å se sentrale aspekter ved våre liv og tro “med nye øyne”. I stedet for et negativt fokus, med vektlegging på alt vi ikke får til, så skal vi i denne serien undersøke om det kanskje står bedre til enn vi tror. Ressurser finner du...
Fire bryllup og en gravferd

Fire bryllup og en gravferd

Taleserien «Fire bryllup og en begravelse» er en tittel som vi har stjålet, fra en gammel romantisk komedie med Hugh Grant i hovedrollen. Denne filmen, selv om det er en komedie, tematisere mange av livets ulike sider, slik også tittelen antyder. Vi ønsker her å si...
Annerledes liv

Annerledes liv

Gud kaller oss som tror på Jesus til å leve et annerledes liv. Det er det vi skal snakke om i denne taleserien. Utgangspunkt for serien finner vi i Paulus 1. brev til Tessalonikerne. Her finner vi en mengde korte oppfordringer elle formaninger til hvordan vi...
Livsforvandlende møter med Jesus

Livsforvandlende møter med Jesus

I Det nye testamentet, finner vi mange historier om enkeltpersoner som opplever et livsforvandlende møte med Jesus. Når vi ser hvordan Jesus møtte mennesker den gang, så kan vi også forstå hvordan Jesus møter helt vanlige mennesker den dag i dag. Ressurser finner du...
Håpets folk

Håpets folk

At Jesus skal komme igjen, og at verden slik vi kjenner den går mot en ende, er en helt sentral deav den kristne tro. I bibelen, og ikke minst i Det nye testamentet, møter vi overaskende ofte på dette perspektivet. For mange kristne har denne siden ved vår tro fått en...