[Bildet: Jarle Råmunddal presenterer Randesund misjonskirkes nye strategiplan «Samle for å sende». – Vi skal samle flest mulig som kan få med seg flest mulig til å feire 2000 år med Jesu oppstandelse i 2033, sa hovedpastoren.]

På minuttet kl 20:33 vedtok årsmøtet i Randesund misjonskirke sin nye strategi om å «samle flest mulig som kan få med seg flest mulig» til å feire 2000 år med Jesu oppstandelse i 2033.

Tekst og foto: Svein Tybakken

– Strategidokumentet «Samle for å sende» er et resultat av mye bønn og analysearbeid i ydmykhet for hva som er Guds vei for menigheten. I prosessen har vi latt oss utfordre av Jesu ord til disiplene i Johannes 20,21: «Som Far har sendt meg, sender jeg dere», sa hovedpastor Jarle Råmunddal da han sammen med André Fjelltveit og Marius Hodne fra prosjektgruppen presenterte strategiarbeidet for årsmøtet i Randesund misjonskirke mandag 24. februar.

– Målet er ikke å samle flest mulig. Vi samler fordi vi ønsker – som visjonen vår sier; å hjelpe mennesker til tro på Jesus og et liv med han. Ved å samle får vi kapasitet til å sende ut mennesker til tjeneste lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sa Jarle Råmunddal.

Økonomiansvarlig i lederskapet, Odd-Jone Linnebo, la fram menighetens regnskap. Det ble godkjent. Linnebo pekte på økte gaveinntekter, men understreket at ledelsen satser på å få økt givertjenesten over autogiro i 2020.

Heidi Aslaksen (t.v.) og Ester Pedersen fortalte årsmøtet om menighetens satsing på kurset «Et liv med Han». – Kurset, med navn fra siste ledd i menighetens visjon, er et disippelprogram der vi skal lære å være elsket av Jesus, elske vår neste og tjene Jesus, sa de to lederne.

Levende dokument

– Dette skal være et levende dokument som skal hjelpe oss i riktig retning. Vi har også jobbet mye med en tiltaksplan, for vi må jo gjøre noe både på kort og lang sikt, sa Marius Hodne, og presenterte en modell stappfull av tiltak fram mot 2033. Den omfattende listen over alt fra strakstiltak til mindre prioriterte oppgaver, skapte både lett sjokkert munterhet og engasjement hos de 103 fremmøtte medlemmene. 

Strategiplanen konsentreres i seks punkter som beskriver hvordan Randesund misjonskirke skal framstå i 2033 – en menighet som:        

  • formidler evangeliet på en relevant måte og hjelper den enkelte til omvendelse
    og en dypere, personlig relasjon til Jesus.
  • ønsker alle velkommen til mindre og større felleskap hvor Gud er i sentrum.
  • hjelper barn, ungdom og unge voksne til en bærekraftig tro, gjennom et helhetlig
    og relevant aldersbestemt arbeid.
  • sender mennesker og deler ressurser for å tjene Guds rike lokalt, nasjonalt og globalt.
  • betjener og preger omgivelsene og samfunnet rundt oss, og viser Jesu kjærlighet i praksis.
  • sikrer at våre verdier, rotfestet, raus og relevant, avspeiles i ledelses- og menighetskultur. 

Årsmøtet hadde mange positive kommentarer til strategien fram mot 2033, som ble vedtatt med kraftig applaus. Jubelrop kunne også høres da pastor Roy Elling Foss fra benkeraden på sin velkjente jærsdialekt utbrøt: – Protokollér at vedtaket blei fatta nøyaktigt klokkå tjue trettitri!

Stor virksomhet

Men før det historiske vedtaket om ny strategiplan, hadde årsmøtet forløpt effektivt med godkjenning av rapporter fra menighetens ledelse og 24 avdelinger med stor virksomhet innen alt fra søndagsskole, kor og speider til studentarbeid, nærfellesskapsgrupper og bibelundervisning. Misjonskirken på Søm i Kristiansand driver også egen musikkskole. Den voksende menigheten har per i dag 403 medlemmer, 12 ansatte fordelt på fem årsverk, to gudstjenester hver søndag (kl. 10 og 12) og planlegger storstilt nybygg.    

Frank Aslaksen (49) ble gjenvalgt som leder for et år, slik han også ble året før. Det har vært krevende for valgkomiteen å finne ny lederkandidat. Følgende ble valgt inn som nye i lederskapet til Randesund misjonskirke: Per-Christian Nygård (45), Lars Kristian Igland (49), Stine Egeli (35) og Trond Thommesen (51). Kristin Vårdal, Veronica Andersen og Ole Einar Aas gikk ut av lederskapet og ble takket for sin innsats av Frank Aslaksen.

Menighetens leder, Frank Aslaksen, ble nok en gang gjenvalgt for ett år. Her får den populære lederen stående applaus fra årsmøtets 103 fremmøtte menighetsmedlemmer.

 

Slik ser det nye lederskapet i Randesund misjonskirke ut. Bak fra venstre Jens Kristian Wikstøl (ny ansattes representant), Odd-Jone Linnebo, Stine Egeli (ny), Trond Thommesen (ny), Ester Pedersen, Lars Igland (ny) og Jarle Råmunddal. Foran fra venstre Ingunn Govertsen, Jannicke Aamot, Frank Aslaksen og Per Christian Nygård (ny).