Samlivsgruppa

Samlivsarbeid er en del av menighetens satsing på hjemmene. Samlivsgruppas mål og fokus er at par skal få hjelp til å leve godt sammen. Vi ønsker å støtte par i alle faser i livet – fra de helt unge til de som har vært gift i en årrekke. Samlivsarbeid er forankret i Bibelens prinsipper om familie og ekteskap. Ekteskapet er Guds idé – en god ordning. Dagens ektepar skal være gode rollemodeller for morgendagens ektepar.

 • Vi vil arbeide for at det bygges en kultur som verner om ekteskap og familie
 • Vi ønsker sterke familier bygd på sterke ekteskap
 • Vi ønsker å gi nyttige, relevante «nøkler», håp og fornyelse

  Tilbud:

  • Samlivskurs
  • Temakvelder
  • Å bli ett – førekteskapelig veiledning
  • Ekteparweekender
  • Familieterapeut
  • Velkommen til å ta kontakt: 

  Følg med på Facebook.com/RandesundMisjonskirke for siste nytt om arrangementer fra samlivsarbeidet. 

  Kristin og Per-Christian Nygård, leder av samlivsgruppa: pcnygard@gmail.com – 412 16 782