Smågruppe

Kontakt oss for å bli med i en smågruppe:

Hannah Træen

Leder for smågruppearbeidet
hannah@mkirken.no
‭954 69 350‬

Randesund misjonskirke har som visjon «å hjelpe mennesker til tro på Jesus og et liv med han». De mindre fellesskapene i menigheten er viktig både for å erfare dype, nære fellesskap og for å kunne hjelpe hverandre i den åndelige vandringen i livet med Jesus.
 
Vi ønsker at alle generasjoner også samles i mindre grupper, og har som mål at alle som er i, eller kommer til vår menighet, får tilbud om å være med i en mindre gruppe.

Sentralt i våre smågrupper

Bibelen

Vi lærer mer om Bibelen og hvordan den kan brukes i våre liv.

Vekst

Vi hjelper hverandre med å ta nye steg i troen og som mennesker.

1

Relasjoner

Vi blir bedre kjent med hverandre, oss selv og Gud.

w

Tro og tvil

Det er åpent for å stille vanskelige spørsmål og komme med sin tvil.

Kaffe

Vi koser oss med kaffe, og ofte noe godt å spise.

Utrustning

Vi hjelper hverandre til å møte livet med dens gleder og utfordringer.

Smågrupperessurser

Podkaster
Samtaleopplegg som følger gudstjenestene

Her finner du link til alle samtaleopplegg: Google Drive.

Troshistorie i smågruppe

Troshistorie handler om å beskrive ens åndelige utvikling så nøye som mulig. Viktig å konsentrere seg om de personer og hendelser som har hatt avgjørende betydning for utviklingen, og å komme i mest mulig følelsesmessig kontakt med disse. Tros -og livshistorien er alltid vevd inn i hverandre, så det kan ofte være vanskelig å skille dem ad. Livshistorien rommer imidlertid alltid mer enn troshistorien. Men det finnes knapt noen livshistorie uten troshistorie.

Hovedspørsmålene når det gjelder å reflektere over og bearbeide ens egen trosvandring:

 • Hva kjennetegner ditt personlige trosliv slik det er nå? (2-3 setninger)
 • Hvordan kom du til tro?
 • Hva kjennetegner det miljøet i din tro vokste opp i? Hva karakteriserte dem som virkelig tok troen på alvor? Hva la de vekt på? Hva forkynte de og hvordan levde de som var toneangivende og ledere? Var miljøet åpent og inkluderende? Var det spesielle ting som var vanskelig for deg å forholde deg til i den sammenhengen?
 • Hvordan var barndomshjemmet ditt? Hva slags forhold hadde du til mor og far? Hva slags forhold hadde de til kristen tro? I hvilken grad påvirket dette eventuelt dagliglivet i hjemmet? Har eventuelle søsken hatt noen betydning for utviklingen av troen din?
 • Hvilken plass har åndelige erfaringer og kriser hatt i utviklingen av troslivet ditt? Har du hatt noen spesielle åndelige erfaringer som har fått følger for kristenlivet ditt? Har du opplevd livskriser i løpet av vandringen? Hva har disse gjort med ditt gudsbilde og med ditt forhold til deg selv og andre kristne?
 • Hva slags bilde har du av Gud? Hva slags bilde av Gud hadde du i oppveksten? Har det forandret seg gjennom årene? Er det sammenheng mellom gudsbildet ditt og selvbildet ditt?
 • Har du hatt viktige forbilder med hensyn til kristen tro og liv gjennom livet? Hvorfor ble nettopp disse dine forbilder?
 • Har du spesielle medvandrere på troens vei? Hva kjennetegner din relasjon til disse?
 • Hvilke lengsler og forventninger har du for ditt trosliv i årene som ligger foran? Hva vil du skal være sant om ditt liv som kristen om fem år? Om ti år? Hva retter dine lengsler seg mot? Er det noe du kan gjøre for at disse drømmene skal bli realisert?

Hvordan jobbe med troshistorien

Slik gjør du det når du forbereder deg

Arbeid med og reflekter over alle spørsmålene over … for din egen del. Dette tar tid (og tårer). For mange blir dette en dyptpløyende prosess som vekker til live både vanskelige og gode ting, vanskelige og gode følelser, og mye takknemlighet og glede.

Noen tips:

 • Begynn å jobbe med dette i god tid. Å skrive troshistorie er en prosess.
 • Ikke prøv av godhet og moralske hensyn å skåne de personer som dukker opp når noe smerter, men kjenn etter hva det/de gjør/gjorde med deg. Bare da kan vi legge ting bak oss og komme videre.
 • Likeså de gode erfaringene, kjenn etter, hva har vært betydningsfullt / godt?

Slik gjør du når du skal dele i gruppen

Husk at det du har skrevet ned er først og fremst for deg selv. Når du nå deler har du ikke tid til å gå inn i alle spørsmålene, du velger ut noe og avpasser det til den tiden du har disponibel.

 • Nå deler du det du vil, og det du ikke vil dele deler du ikke.
 • Du tar ansvar for det du deler.
 • Skill mellom livshistorien og troshistorien.
 • Vær ærlig mot deg selv.

NB.

 • De fleste som deler troshistorien bruker opp tiden på en lang innledning og detaljer, ikke gjør det.
 • Husk at det viktigste er det du har oppdaget når du har jobbet med troshistorien din.

I gruppen

 • Du har 20-30 minutter til å dele, det går fort, så prioriter det som er viktigst for deg å si
 • Gruppen gir respons, stiller spørsmål i 10-15 minutter. (Ledere kan gjerne utfordre til en runde der de andre i gruppen får spørsmålet: «hvilke tanker gjør du deg når x deler det han/hun gjør?)
 • Forbønn for den som har delt. Takk Gud for liv og troshistorie og be for det som er av nød og lengsler.