Det er en glede at vi denne sommeren kan invitere til kveldsmøter hver søndag fra 21. juni til 2. august. Vi opplever at etter en vår med stengt kirke er det viktig å åpne opp igjen etter hvert som det gis anledning for det.

En haug med bra forkynnere vil stå for undervisning. Våre lovsangsteam og møteledere vil også delta, som på gudstjenester ellers. Som en overskrift for alle disse kveldene har vi satt «Guds hjerte».Vårt ønske for disse kveldene er at vi får en berøring med det som ligger på Guds hjerte for oss, som enkeltindivider og som menighet. Det er også en utfordring vi gir til de som skal forkynne – at de deler det de opplever er på Guds hjerte for vår tid, for oss, for vårt land.

Vi ønsker også å bruke tid sammen i tilbedelse og bønn. Rammen for et kveldsmøte kan være litt romsligere enn det vi ofte kan ha det på våre gudstjenester. Vi ønsker derfor disse kveldene å komme nær Guds hjerte i lovsang og bønn, og la oss utfordre av aktuell og relevant undervisning.

Sommerkveldene i Misjonskirken starter opp kl. 19.30 med anbefalt oppmøte 19.15 grunnet smittevernstiltak.