Tjeneste

Gud har gitt deg talenter og evner!

Menighetens arbeid er basert på frivillighet, og vi kan alle bidra. Vi har pr. i dag over 200 personer som bidrar på ulike måter. Ulike tjenester gjør at vi alle kan utføre noe hver, og til sammen får vi til det som skjer av arbeid. Menigheten samler mange i alle aldre, så det er mange tjenester å velge mellom.

Det er mange fordeler med å bidra: du blir kjent med mange andre, du gjør noe som har verdi for fellesskapet og du er til velsignelse for de andre frivillige og dem som nyter godt av tjenesten. Vi tror at et fellesskap er en plass vi alle skal være med å yte inn i – og nyte godt av. Med fokus på ordet «oppgave» tror vi at også du kan bidra. Hvilken oppgave kan du ha? Når mange bidrar litt hver, får vi gjort enda mer!

Ønsker du å bli med? Send en mail til post@mkirken.no.