Tweens Night

Tweens Night

Tweens Night er et eget arbeid for barn fra 5.-7. klasse. Vi har fellessamling med andakt og lek, før vi deler oss inn i grupper og samtaler om det vi har hørt. Etterpå er det kiosk, lek og mingling. Det er alltid trygge voksne ledere og ungdomsledere til stede for barna.

Tweens Night er i kirken, fredager kl. 18:00-19:30. Se vår kalender for program.

 
Kontaktperson: Simon Aasen