Godt voksen

Trykk på en av boksene under for mer info.

Gudstjeneste

Gudstjenesten er ukens viktigste samlingspunkt. Her samles alle sammen – hele familien.

Misjonskirken Pluss

Misjonskirken Pluss er for deg som er 50-60 år og oppover, du som har levd en stund.

Diakoni

Har du behov for sjelesorg, noen å snakke med eller veiledning?

Strikkekafé

Tirsdager 19:30 i oddetallsuker. For deg som er glad i å strikke og prate.

Smågruppe

En smågruppe er en håndfull mennesker som samles for å lære Bibelen og hverandre bedre å kjenne. Vi snakker sant om livet og vår egen relasjon til Jesus, ber sammen og tjener mennesker i vårt nærmiljø.